بازدید رئیس جمهور رئیسی از غرفه Sharif UAV در روز دانشجو

رئیس جمهور که در روز ۱۶ آذرماه، مهمان دانشگاه صنعتی شریف بود، بعد از سخنرانی از نمایشگاه فناورانه دانشگاه صنعتی شریف بازدید کرد. رئیس جمهور رئیسی در این بازدید از…

جعبه حمل و نقل به پکیج پهپادهای کشاورزی شریف اضافه شد

طی تصمیم گرفته شده در بخش بازرگانی شرکت، جعبه حمل و نقل پهپادهای کشاورزی، سمپاش و محلول پاش به پکیج قطعات داخلی این پهپاد اضافه شد. از این به بعد…