ثبت نام در دوره های آموزشی پهپاد


لطفا کد ثابت تلفن را نیز درج کنید

نمونه تایید شده و مورد قبول تصویر کارت ملی و عکس پرسنلی (در صورتی که کارت ملی خود را گم کرده اید، به همین صورت صفحه اول شناسنامه خود را باگذاری کنید)

فرمت های قابل قبول jpg, jpeg, pdf, png, gif و حداکثر ظرفیت بارگذاری ۵ مگابایت

فرمت های قابل قبول jpg, jpeg, pdf, png, gif و حداکثر ظرفیت بارگذاری ۵ مگابایت

فرمت های قابل قبول jpg, jpeg, pdf, png, gif و حداکثر ظرفیت بارگذاری ۵ مگابایت

لطفا هزینه کامل دوره را به حساب زیر واریز نمایید و سند یا فیش واریزی آن را بارگذاری کنید.

شماره شبا: IR970120020000004013966672
شماره حساب: ۴۰۱۳۹۶۶۶۷۲
شماره کارت: ۶۱۰۴۳۳۷۹۱۳۸۲۰۱۲۰
به نام: آقای امین طلائی زاده