سرفصل دوره صلاحیت پروازی پهپاد (مولتی روتور)

با اعطای گواهینامه معتبر از سوی سازمان هواپیمایی کشوری

طبق CAD9060 دستورالعمل و شیوه نامه سازمان هواپیمایی کشوری در خصوص پهپادها، دوره مهارت و صلاحیت پرواز با پهپاد باید حداقل ۲۸ ساعت باشد. از این رو تعداد روزهای برگزاری، نحوه برگزاری و سرفصل های مربوط به دوره در ادامه به تفضیل آمده است.

روزهای برگزاریسه و نیم روز (حداقل ۲۸ ساعت)
ساعات برگزاری۹ صبح تا ۱۸ عصر (ما بین کلاس ها، زمان استراحت، صرف نهار و … در نظر گرفته شده است)
نحوه برگزاریتئوری و عملی (میدانی)
هزینه کامل دوره۳.۵۰۰.۰۰۰ تومان (سه میلیون و پانصد هزار تومان)

سرفصل های بخش تئوری

آشنایی با جزئیات و مقررات دوره و اصطلاحات اولیه حوزه پهپاد
معرفی و آشنایی کامل با اجزای تشکیل دهنده مولتی روتورها (بدنه، ملخ، موتور، باتری، مخابرات، رادیوکنترل، خلبان خودکار، سنسورها و …)
معرفی انواع پهپاد در بخش غیر نظامی و آشنایی با مکانیزم و نحوه کارکرد آنها
آشنایی با دینامیک و نحوه حرکت پهپادهای عمودپرواز
آشنایی با شبیه سازهای پرواز
قوانین و مقررات استفاده از پهپادها (منطبق بر قوانین جدید تصویب شده)

سرفصل های بخش عملی

تمرین پرواز با شبیه ساز پرواز
تمرین پرواز با پهپاد آموزشی
تمرین پرواز با پهپاد تمرینی

خدمات شرکت برگزار کننده

پذیرایی و ناهار در هر روز از برگزاری دوره
دوره تئوری در محل مناسب و بخش عملی در سایت پروازی تایید شده از سوی سازمان هواپیمایی کشوری برگزار می شود.
سرویس ایاب و ذهاب تنها در روز عملی (میدانی) تا سایت پروازی برقرار است.
جزوه چاپ شده آموزشی دوره به شرکت کنندگان همراه با پک هدیه داده خواهد شد.
در اختیار قرار دادن پرنده آموزشی و تمرینی به کارآموزان و کار با شبیه ساز پرواز در طول دوره انجام می گردد.
گواهینامه پایان دوره آموزشی به شرکت کنندگان داده خواهد شد و گواهینامه صلاحیت پرواز از سوی سازمان هواپیمایی نیز صادر می گردد.


تقویم آموزشی

در این بخش، تاریخ های برگزاری دوره و تقویم آموزشی آمده است.

ثبت نام اینترنتی

از این قسمت می توانید به صورت اینترنتی در دوره های آموزشی ثبت نام نمایید.