درباره ما


کلمه پهپاد مخفف پرنده هدایت پذیر از دور است.

پهپادها را می توان در یک دسته بندی کلی به دو دسته نظامی و غیر نظامی تقسیم بندی کرد.

دسته غیر نظامی پهپادها در کاربری های مختلف از اوایل دهه ۹۰ شمسی رشد و گسترش فراوانی داشته است.

متداول ترین کاربرد پهپادهای غیر نظامی را می توان تصویربرداری هوایی، نقشه برداری هوایی، محلول پاشی و بازرسی هوایی معرفی نمود.

در حوزه پهپادهای غیرنظامی شرکت های بسیاری در جهان در حال فعالیت هستند.

مجموعه پهپادی شریف با حضور اساتید، فارغ التحصیلان و دانشجویان رشته های مهندسی با حمایت بخش خصوصی، فعالیت خود را در حوزه پهپادهای غیر نظامی و کاربردهای مختلف آن در کشور آغاز نمود.

رسالت مجموعه پهپادی شریف، تولید با کیفیت ترین و بهترین پهپادهای غیر نظامی با کاربردهای مختلف این حوزه هم تراز با تولیدات درجه یک جهان است.

تولیدکننده پهپاد کشاورزی و محلول چاش
لوگو تایپ مجموعه پهپادی شریف