ثبت اطلاعات برای ساخت اکانت نرم افزار

برای ساخت حساب و اکانت اختصاصی برای شما در نرم افزار پهپادهای محلول پاش شریف نیاز به اطلاعات زیر داریم.
۱. نام و نام خانوادگی را به انگلیسی وارد کنید.
۲. شماره همراه را کامل وارد کنید. شماره همراه باید فعال و به نام شما باشد.
۳. پست الکترونیکی (ایمیل) خود را دقیق و کامل وارد کنید.
۴. در قسمت بارگذاری مدارک باید کارت ملی جدید خود و یک از کارت های گواهینامه رانندگی و یا پایان خدمت را بارگذاری کنید. همچنین نیاز است با هر یک از کارت ها یک عکس سلفی طبق تصویر نمونه تهیه کنید. (بهتر است عکس را شخص دیگری از شما بگیرد.) حتما دقت نمایید در عکس سلفی اطلاعات کارت شما نیز واضح در تصویر مشخص باشد. حتما تصویر سلفی باید به صورت عمودی (Portrait) گرفته شود.

لطفا اطلاعات و مدارک درخواستی را طبق راهنما ارسال نمایید در غیر این صورت درخواست ارسال شده رد خواهد شد و باید دوباره این فرم را ثبت نمایید.

اطلاعات اولیه

لطفا با حروف بزرگ انگلیسی تایپ نمایید

لطفا با حروف بزرگ انگلیسی تایپ نمایید

شماره همراه باید فعال و به نام شخص باشد.

بارگذاری مدارک

طبق تصویر نمونه راهنمای شماره (۱) بارگذاری کنید.

طبق تصویر نمونه راهنمای شماره (۱) بارگذاری کنید.

طبق تصویر نمونه راهنمای شماره (۲) بارگذاری کنید.

طبق تصویر نمونه راهنمای شماره (۲) بارگذاری کنید.