دسته: فیلم های آموزشی

در این بخش فیلم های آموزشی مرتبط با حوزه پهپاد با کاربری های مختلف از جمله پهپادهای کشاورزی و سمپاش، پهپادهای بازرسی هوایی، پهپادهای لجستیکی، تحقیقاتی و حمل بار از محصولات صنایع پهپادی شریف را می توانید مشاهده کنید.