جعبه حمل و نقل به پکیج پهپادهای کشاورزی شریف اضافه شد

طی تصمیم گرفته شده در بخش بازرگانی شرکت، جعبه حمل و نقل پهپادهای کشاورزی، سمپاش و محلول پاش به پکیج قطعات داخلی این پهپاد اضافه شد. از این به بعد…