ثبت درخواست نمایندگی


صفحه ۱ از ۴

ثبت اطلاعات حقیقی

بهتر است بر روی این شماره پیام رسان واتس اپ داشته باشید و خط شما فعال و پاسخگو باشد.

لطفا به صورت کامل شامل استان/شهر/خیابان اصلی/خیابان فرعی/کوچه/پلاک/طبقه/واحد درج شود.

ثبت اطلاعات حقوقی

تاریخ را به این فرمت ثبت کنید ۱۲-۱۲-۱۴۰۰

لطفا به صورت کامل شامل استان/شهر/خیابان اصلی/خیابان فرعی/کوچه/پلاک/طبقه/واحد درج شود.

ثبت اطلاعات تکمیلی

ثبت اطلاعات تکمیلی و نهایی

با توجه به اینکه چه نوع نمایندگی (حقیقی یا حقوقی) را انتخاب کرده اید و همچنین در قسمت مجوزها، گواهینامه ها و تاییدیه چه مواردی را انتخاب کرده اید، در این قسمت باید مستندات و مدارک آن را به صورت دسته جمعی بارگذاری کنید.

نمایندگی حقیقی: کارت ملی، شناسنامه تمام صفحات و عکس پرسنلی
نمایندگی حقوقی، کارت ملی، شناسنامه تمام صفحات و عکس پرسنلی کارت ملی به همراه روزنامه ثبت، روزنامه آخرین تغییرات و اساسنامه

تمامی مدارک باید اسکن شده، دارای وضوح، خوانایی و قاب بندی مناسبی باشد.