استقبال کشاورزان قمی از پهپادهای محلول پاش شریف در نمایشگاه جامع کشاورزی قم

نمایشگاه جامع کشاورزی، صنعت دام، طیور و آبزیان از تاریخ ۱۹ تا ۲۲ مهرماه ۱۴۰۱ در محل نمایشگاه بین المللی استان قم به آدرس (کیلومتر ۳ جاده قم به تهران)…