بازتاب تولید پهپادهای محلول پاش در روزنامه همشهری با عنوان «شاهکار نخبگان شریف»

تولید پهپاد سمپاش شریف محمد چیتگرها، امین طلایی زاده، مهران شهروز

روزنامه همشهری در بخش پرونده ویژه روز جوان به صورت اختصاصی در صفحه ابتدایی خود به پهپادهای محلول پاش شریف پرداخته است. در ادامه گزارش کامل آن را می توانید…