پهپادهای سمپاش شریف در نمایشگاه آیفارم شیراز ۱۴۰۱

مجموعه پهپادی شریف در نمایشگاه آیفارم شیراز 1401

در تاریخ ۱۵ تا ۱۸ آذرماه ۱۴۰۱، شیراز میزبان نمایشگاه آیفارم بود. این نمایشگاه هر ساله در این شهر برگزار می شود و فعالین حوزه کشاورزی در آن حضور دارند….

تصاویری از پهپادهای سمپاش شریف در نمایشگاه شیراز

در تاریخ ۱۲ تا ۱۵ بهمن ماه ۱۴۰۰، مجموعه پهپادی شریف با دو محصول جدید خود در حوزه پهپادهای محلول پاش در نمایشگاه آیفارم ۱۴۰۰ شرکت نمود. در این نمایشگاه…