آموزش های پهپاد محور


کلیه دوره ها تا اطلاع ثانوی در استان فارس برگزار میگردد.

شمارهناممدت زمانمبلغ (تومان)
۱۰۲دوره صلاحیت پروازی پهپاد (مولتی روتور)
با اعطای گواهینامه معتبر از سازمان هواپیمایی کشوری
۳.۵ روزه (۲۸ ساعت) ۳.۵۰۰.۰۰۰
۱۰۳دوره تصویربرداری هوایی با پهپاد۲ روزه (۱۶ ساعت)۲.۰۰۰.۰۰۰
۱۰۴دوره نقشه برداری هوایی با پهپاد۳ روزه (۲۴ ساعت)۳.۵۰۰.۰۰۰
۱۰۵دوره پهپادهای کشاورزی و سمپاش۳ روزه (۲۴ ساعت)۳.۵۰۰.۰۰۰

خبر: الزام آور بودن شرکت در دوره خلبانی پهپاد و دریافت گواهینامه صلاحیت پرواز (دوره ۱۰۲)
مهم: دوره های آموزشی توسط شرکت کشاورز یار رباتیک شریف از شرکت های مجاز آموزشی و دارای مجوز آموزشی از سازمان هواپیمایی کشوری برگزار می شود. با شرکت در دوره ها گواهینامه معتبر سازمان هواپیمایی کشوری را دریافت خواهید کرد.


تقویم آموزشی

در این بخش، تاریخ های برگزاری دوره و تقویم آموزشی آمده است.

ثبت نام اینترنتی

از این قسمت می توانید به صورت اینترنتی در دوره های آموزشی ثبت نام نمایید.

دوره صلاحیت پرازی